Ennaltaehkäisy


Terveysongelmat voivat kehittyä meidän kaikkien kiusaksi, merkittäväksi haitaksi tai jopa hengenvaaralliseksi sairaudeksi. Osa niistä alkaa äkillisesti, toiset kehittyvät pikkuhiljaa. Myös äkillisen terveysongelman syynä on usein taustalla kaikessa hiljaisuudessa kytenyt pienempi elimistön toimintahäiriö tai useiden toimintahäiriöiden summautuma.

Esimerkiksi pitkään jatkunut ylipaino altistaa monille vakaville sairauksille, usein jopa hyvin nuorella iällä ( esim. 2-tyypin diabetes, sydänvaivat, verenpainetauti ). Samoin jatkuva selkärangan jumitus ( nikamien lukkiintuminen ) voi olla osaltaan syynä välilevyjen, nivelrustopintojen ja lihasten rappeutumille ja sitä kautta mm. liikerajoitteisuudelle, lihaskireydelle ja nivel- ja lihaskivuille.

Ravintovajeet, ruoan lisäaineet ja ympäristömyrkyt

Erittäin tärkeä terveyden menettämisen syy nykyisin on ravinnostamme ja elinympäristöstämme saamamme haitallisten kemikaalien, myrkkyjen, sekä hormonienkaltaisten yhdisteiden määrä.

Lisäksi puutteellinen ja/tai korkeakalorinen ruokavalio,  ravinnon köyhtyminen, lisäaineiden järjetön käyttö sekä puhtaan luomuruoan saamisen vaikeus ovat asioita, joiden takia monet meistä voivat huonosti ja jopa kuolevat ennenaikaisesti.

Terveysongelmien ennaltaehkäisy on mahdollista, jos asioiden tilaan puututaan riittävän ajoissa. Jos potilaan tila on jo edennyt vakavien elin- tai kudosmuutosten tasolle, voi tilan parantaminen olla mahdotonta.

Siksi kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään terveysongelmia. Eräs konkreettinen keino sen saavuttamiseksi on tarkistuttaa terveytensä tila säännöllisesti.( ks. Hoitokutsupalvelu )