Kiropraktiikka


kiropraktiikka

Tavoitteena terveenä pysyminen

Kiropraktiikka on erikoisterveydenhoitoa , jossa painopiste on nivelten ja tukirangan, erityisesti selkärangan ongelmien tutkimisessa ja hoidossa.

Kiropraktikkohoidolla korjataan, mahdollisuuksien mukaan, terveysongelmia aiheuttavat mekaaniset (eli toiminnalliset) häiriöt ja neurofysiologiset (hermostolliset) vaikutukset. Hermosto ohjaa kaikkia elintoimintojamme. Siksi sen häiriötön toiminta on tärkeää. Hermostoon, veri- ja lymfasuonistoon kohdistuvia eriasteisia paine- tai pinnetiloja voidaan usein poistaa kiropraktisella hoitotavalla sekä siihen liittyvillä oheisohjeilla. Usein oireet helpottavat jo heti ensimmäisen hoidon jälkeen. Toisinaan hoitoja tarvitaan useita.

Kiropraktiikka : koulutus

Kiropraktikkokoulutus tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoitoon on perusteellinen. Opinnot suoritetaan toistaiseksi ulkomaisissa yliopistoissa, sillä tällä hetkellä ei koulutusta saa Suomesta.
Kiropraktikkokoulutus kestää 4-6 vuotta, johtaen Doctor of Chiropractic-tutkintoon.

Koulutus vastaa esikliinisiltä osiltaan yleislääkärin koulutusta. Vaatimustaso tenttien läpäisylle on korkea. Opiskelu sisältää mm. seuraavat oppiaineet: anatomia, histologia, fysiologia, biokemia, laboratoriodiagnostiikka, patologia, mikrobiologia ja tartuntatautioppi, toksikologia, geriatria, reumatologia, pediatria, neurologia, kliininen psykologia,ortopedia, biomekaniikka, radiologia, röntgenologia, biofysiikka, yleisdiagnostiikka, ravitsemustiede, yleisterveydenhuolto, ensiapuhoito, synnytysoppi ja gynekologia, fysioterapia ja hieronta.

Lisäksi opiskellaan lukuisia kiropraktisia erityisaineita, kuten kiropraktista filosofiaa, kehon perusmekanismeja, kiropraktisia manipulaatio- ja pehmytkudoskäsittelytaitoja. Jokainen kiropraktikko tekee myös loppututkielman viimeisen opiskeluvuoden aikana sekä osallistuu opettajien valvonnan alaisena käytännön hoitotyöhön yliopiston harjoitteluklinikalla.

Kiropraktiikka: tutkimus

Kiropraktiikka on hoitomuoto, joka perustuu jokaisen potilaan tarkkaan haastatteluun ja rakenteellis-toiminnalliseen tutkimiseen. Tutkimus sisältää erilaisia tilanteen vaatimia ortopedisiä, neurologisia ja manuaalisia testejä. Sen jälkeen päätetään, mitä jatkotoimenpiteitä tai -tutkimuksia tulee tehdä, vai voidaanko hoito aloittaa saman tien.

Joissakin tapauksissa on tarpeellista ohjata potilas ensin joko röntgen- tai magneettikuvaukseen (esim. vakavaa välilevyn pullistumaa epäiltäessä jne.)

Kiropraktiikka: magneettikuvaus

Kiropraktikko Jarkko Kausen tutkimus- ja hoitotavassa magneettikuvauksella on erittäin keskeinen rooli, ennen kaikkea toistuvien selkävaivojen kyseessäollessa. Potilasta suositellaankin ottamaan mahdolliset magneettikuvansa mukaan heti ensimmäisellä käyntikerralla, tietokonelevykkeellä (dvd tai cd-rom).

Kause analysoi magneettikuvat dataprojektorin avulla isolle näytölle potilaan nähtäväksi, samalla selittäen potilaalle yksityiskohtaisen tarkasti, mikä on kipujen todennäköinen yhteys kuvista tehtyihin löydöksiin, yksilötasolla.

Magneettikuvia tulkitessaan Kause tutkii asiakkaan yksilöllistä anatomiaa erittäin tarkasti. Selän kipumekanismit selvitetään aina solutasolle asti potilaan kuvien ja anamneesin pohjalta tässä tilanteessa. Huomioon otetaan kaikki näkyvät kudokset, mukaanlukien selän lihakset aina syvälihaksiin asti. Mm. selän pinnallisten ja syvien osien lihasmassasta tai sen puutteesta voidaan tehdä hyödyllisiä huomioita niiden voimantuotosta.

Usein kroonikkopotilailla paljastuu välilevyjen eriasteisia vaurioita, mm. sisäistä rappeumaa, johon voi samanaikaisesti liittyä syvälihasten ja pinnallisten ojentajalihasten välistä synkronisaatio-ongelmaa. Lihakset eivät tällöin toimi ajoituksellisesti ja voimantuotollisesti oikein, jolloin välilevyn reuna-alueet alkavat ylirasittua mekaanisesti. Silloin riski välilevyn lisävaurioitumiselle ja annuluskudoksen tulehtumisen myötä kipeytymiselle kasvaa.

Magneettikuvien tutkimisen jälkeen tehdään hoitosuunnitelma ja kuntoutusohjeistus (sisältäen tarkat ohjeet lihaskuntoharjoittelusta ja venyttelyistä) sekä ergonomia- ja ravitsemusohjeet räätälöidään tarkasti yksilölle sopiviksi. Tämä on koko prosessin tärkein vaihe, koska Kausen hoidossa tähdätään mahdollisimman korkeatasoiseen vaivojen ennaltaehkäisyyn.

Kiropraktiikka: yksilölliset kuntoutusohjeet

On syytä muistaa, että kaikille eivät sovi samat kuntoutusohjeet, vaan niiden on oltava yksilöllisesti räätälöidyt.”Se mikä parantaa yhden selkää, voi huonontaa toisen selkää”.

Useimmissa lyhytkestoisissa tai ensi kertaa esiintyvissä selkäkiputapauksissa ei tarvitse tehdä mitään kuvauksia, vaan kiropraktisen diagnoosin pohjalta hoito voidaan aloittaa heti ensimmäisellä käyntikerralla.

Kiropraktiikka: hoito

Hoitona kiropraktiikka on enimmäkseen manuaalista, eli käsin tapahtuvaa kiropraktista manipulaatiota, mobilisointia sekä lihaskäsittelyjä. Hoito ei satu. Se tehdään niin hellävaraisesti kuin mahdollista, tekniikan, ei voiman avulla. Lisäksi käytämme erilaisia lihasten käsittelytekniikoita, kuten triggeripainantaa, spindle-cell-tekniikkaa, PNF-tekniikkaa jne.

Keskeistä on yksilölle sopivien kuntoutus- ja ergonomiaohjeiden antaminen potilaalle. Huolimatta käyttämistämme lihasten käsittelytavoista, suositamme silti monissa tapauksissa potilaan myös hierojan vastaanotolle.

lapsi kiropraktikon hoidossa

Koulutetun, Doctor of chiropractic-tutkinnon suorittaneen kiropraktikon ammattitaitoon kuuluu myös vauvojen( mm. koliikkivaivaan ) ja lasten ( erilaisten kolhujen ja kaatumisten ym. tapahtumien seurauksena syntyneet kiputilat ) hoito.

Myös heitä, aikuisten ja iäkkäämpien henkilöiden lisäksi, voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti.

kiropraktikon hoitopoyta

Käytämme hoidossa kiropraktikoille erikoisvalmistettuja hoitopöytiä, joiden avulla potilasta voidaan hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti sekä myös venyttää selkää potilaalle miellyttävällä tavalla.

Hoitopöydän teknisten ominaisuuksien ansiosta myös raskaana olevia voidaan hoitaa erinomaisen helposti ja miellyttävästi.

Hoitopöydän keskiosaa voidaan joustaa raskaana olevan potilaan vatsan muodon ja koon mukaan alaspäin.

invertrac Lisäksi käytämme tiettyjen potilaiden hoidossa Invertrac– selänvenytystelinettä, jossa selän venyttäminen tapahtuu kaikista selänvenytyslaitteista tehokkaimmin ja luonnollisimmin.Tällaisen telineen voi tilata suoraan vastaanotoltamme kotonatehtävää, ennaltaehkäisevää venytystä varten. Teline on helppokäyttöinen. Siinä on miellyttävä riippua.Lisäksi siinä voidaan harjoittaa tehokkaasti ja helposti sekä vatsa- että selkälihaksia.

Kiropraktiikka: yksilölliset tukipohjalliset

Monien potilaiden kohdalla on tarpeellista teettää erilaisten jalkaterien virheasentojen takia yksilölliset tukipohjalliset.

Kiropraktiikka: tutkittu hoitomuoto

Kiropraktiikka on tulehduskipulääkityksen ohella ainoa hoitomuoto, josta on tutkimusten mukaan hyötyä selkävaivojen hoidossa. Toisaalta tuhansien potilaiden kertoman mukaan lääkitys yksin ei ole auttanut lainkaan, pitkään käytettynäkään. Lisäksi lääkehoidon huono puoli on se, että se voi johtaa vakaviin sivuvaikutuksiin.

Tutkimusten mukaan tulehduskipulääkityksen vakavimmat sivuvaikutukset voivat johtaa jopa kuolemaan. Fysiatrian erikoislääkäri Jukka-Pekka Kourin mukaan Suomessa kuolee vuosittain tulehduskipulääkityksen aiheuttamiin komplikaatioihin n. 300 henkilöä (Suomen kipupotilasyhdistys ry:n julkaisema lehdistötiedote 08.10.2001).

Asiantunteva, koulutetun kiropraktikon antama hoito sen sijaan ei aiheuta vakavia sivuvaikutuksia. Useiden tutkimusten mukaan kiropraktiikka on yksi turvallisimmista terveydenhuollon hoitomuodoista.

Kiropraktiikka on monien tieteellisten tutkimusten kohteena tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa.Hyvien tutkimusnäyttöjen ansiosta myös virallinen koululääketiede on alkanut tunnustaa hoitomuodon tehoavan. Tästä johtuen yhä useammat lääkärit lähettävätkin jo potilaitaan rutiininomaisesti kiropraktiseen hoitoon.

Kiropraktiikka: yhteistyö lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Jos kiropraktikko epäilee jotakin vakavampaa olevan kyseessä, hän ohjaa potilaan jatkotutkimuksiin siinä tilanteessa sopivimmalle erikois- tai yleislääkärille. Tuolloin tulevat yleisimmin kyseeseen suositukset ortopedin, neurologin, fysiatrin tai infektiolääkärin vastaanotolle. Tarvittaessa potilaita ohjataan myös yleislääkäreiden vastaanotolle, esimerkiksi laboratoriotutkimuksia tai muita koululääketieteen tutkimuksia tai toimenpiteitä varten.

On syytä huomata, että vaikkeivät kiropraktikot ole lääkäreitä, heillä on erittäin syvällinen koulutus, erityisesti kipupotilaiden tutkimuksessa. Kiropraktikoiden erotusdiagnostinen tietotaito kipupotilaiden kohdalla on korkeatasoista.

Yhä useammat lääkärit lähettävät potilaitaan hoitoomme. Lukemattomat lääkärit käyvät myös itse hoidossamme, mm. erikoislääkärit Juha Korhonen ja Matti Kestilä (ks. ”Potilaskokemuksia”-linkkiä ).

Kiropraktiikka: yhteistyö muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Yhteistyötä on mm. funktionaalisen lääketieteen lääkäreiden, FLT-ravintovalmentajien, ravitsemusterapeuttien, hierojien, fysioterapeuttien, luontaisterapeuttien, akupunkturistien ja hammaslääkäreiden kanssa.